Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier för Hässelby SK Fotboll

Hässelby SK FF har ambitionen att vara en modern förening inom alla områden. Att utvecklas och lära nytt är viktigt för att nå föreningens sportsliga och organisatoriska målsättningar.

Denna policy omfattar samtliga spelare, ledare, förtroendevalda, anställda och funktionärer i Hässelby SK FF och fastställdes av Styrelsen för Hässelby SK FF 2019-02-20

Med sociala medier menas till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram osv.

Sociala medier är en fantastisk möjlighet. Hässelby SK FF och fotbollsrörelsen i allmänhet har en lång tradition. Det är en av de äldsta folksporterna och många människor runt om i Sverige och världen har, mer eller mindre, fotbollen som en livsstil och intresse. Vad som sker i fotbollens värld berör många.

Sociala medier erbjuder stora möjligheter att följa vad som händer på och utanför fotbollsplanen. Allt fler av fotbollstjärnorna i världen finns på Twitter, Instagram och Facebook, där de har miljontals följare. Samtidigt som detta är en spännande möjlighet så finns det också risker. Spridning av rykten och förtal sprids snabbt, anonymiteten som kan finnas på Internet kan leda till kraftigare kräkningar och möjligheten att kunna framföra rätt version av en händelse blir svår om inte till och med omöjlig.

Rätt använt är social medier en fantastisk möjlighet att skapa engagemang och intresse i och runt föreningen. Sociala medier underlättar delaktigheten och demokratin i föreningen. Hässelby SK FF har i dagsläget officiella konton på Facebook och Instagram och medier kan komma att utökas. Dessa officiella konton sköts och administreras av en kommunikationsgrupp som arbetar på styrelsens uppdrag.

Sociala medier och hemsidor i lagen:

Alla ledare och spelare som använder sociala medier inom Hässelby SK FF's verksamhet ska följa denna policy med de rekommendationer och riktlinjer denna innehåller. Sociala medier ger oss möjlighet att marknadsföra Hässelby SK FF, att bygga vårt varumärke och att engagera oss i olika kontakter och kommunikation. Kommunikation över internet innebär dock också risker för Hässelby SK FF genom att det som skrivs och läggs ut kan få stor spridning utan möjlighet att stoppa. Syftet med denna policy är att alla ledare och spelare ska få riktlinjer så att vi kan använda sociala medier på ett positivt sätt.

Vår utgångspunkt

Utgångspunkten är att Hässelby SK FF ser mycket positivt på att ledare och spelare deltar på olika sätt i sociala medier. Vårt engagemang i sociala medier sprider våra budskap och stärker vårt varumärke. Det stärker också bilden av organisationen som öppen och tillgänglig. Du som person är alltid närvarande som en enskild individ, men din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig utan också bilden av Hässelby SK. Det är mycket viktigt att du skiljer på när du deltar i sociala medier inom ramen för din roll som spelare eller ledare och när du deltar privat. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i din egenskap som ledare/spelare eller privat.

Hässelby SK FF's förhållningsregler

När du som spelare/ledare deltar i olika sociala medier finns vissa grundregler som du är skyldig att beakta.

  • När du uttalar dig inom ramen för roll inom Hässelby SK FF ska du alltid vara noga med att berätta vem du är och var du arbetar.
  • Då du deltar i sociala medier på din fritid, tänk på att deltagande och kommentarer alltid kan komma att uppfattas som ett inlägg från Hässelby SK FF. Vi ser därför gärna att du alltid är tydlig med vad din roll är inom föreningen.
  • Visa respekt mot andra föreningars spelare och ledare samt domare. Kommentera aldrig någon nedsättande. Var alltid korrekt och använt sunt förnuft. Även om ditt svar är riktat till en viss person så kommer det att läsas av många andra, medlemmar, tidigare ledare och spelare, andra föreningar, media, politiker och opinionsbildare. Detta gäller även matchreferat, fokusera på det egna lagets prestation och undvik att kommentera motståndarna i negativa ordalag.
  • Respektera föreningens ledare och spelare integritet – använd inte deras kunnande och referera inte till en viss person utan att informera denne.
  • Använd aldrig andras material utan tillåtelse och ange källan och följ de upphovsrättsliga regler som gäller. Var noga med vem och var du länkar till och visa tydligt att det är en extern länk. Tänk också på att en länk kan uppfattas som en rekommendation från Hässelby SK FF.
  • Beakta de enskilde individen genom att vara noga med att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Detta innebär bland annat att inte publicera kränkande personuppgifter, att hålla uppsikt över besökares kommentarer för att upptäcka kränkande personuppgifter samt att ta bort kränkande uppgifter.
  • Namn och bilder. De flesta av våra medlemmar är barn och det är lagledarens ansvar att få ett godkännande av vårdnadshavare att publicera bilder på sociala medier. I möjligaste mån så undvik att använda barns efternamn oavsett om du har tillåtelse eller inte. På laghemsidorna har vi som policy att inte publicera efternamn förrän medlemmen är myndig.
  • Städa efter er, om lag läggs ner eller går ihop så arkivera eller stäng konton som inte används.
Md a spon
Md handelsbanken
Md vinsta naprapar och idrottsskadeklinik
Md morup
Md offitech
Md photo 2021  002
Macron
Md bingo stockholm
Md svea 250x120
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub