Årsmöte 2020

Md 65a275a6 3202 47fd ba59 9acdf2069d26 1341 0000041e5c68b9da tmp 730

ÅRSMÖTE 2020 - den 24 mars 19:00
Samtliga medlemmar kallas till årsmöte i klubbhuset på Hässelby IP. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan från 17 mars.
Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på mötet. De medlemmar som fyller minst 15 år under mötesåret har också rösträtt på mötet.

Hässelby SK FF's stadgar - Medlemsavtal

Hässelby SK FF är en ideell förening. En förening är en samling människor som delar samma intresse och där målet är att skapa så mycket fotbollsglädje och gemenskap som möjligt. En förening är medlemsstyrd, det betyder att varje medlem har en röst och är med och påverkar beslut. En förening har stadgar (medlemsavtal) som beskriver hur demokratin ska fungera i föreningen. Vi tillsammans är föreningen och om vi vill genomföra saker så är det vi medlemmar som hjälps åt att skapa det

I en ideell förening är det stadgarna som är själva medlemsavtalet. De beskriver den föreningsjuridik som vår förening bygger på och vad man som medlem har för rättigheter och skyldigheter.

Stadgarna (medlemsavtalet) beskriver årsmötet under 17 § - 23 §. Stagarna i sin helhet hittar ni här


Md a spon
Md stadium
Md ba741e1a 6ee6 45dd a24a b2ebf111fe90
Md handelsbanken h
Md logo tre tandl kare prakttj  st ende pms 01
Md frandis
Md edelunda
Md svea 250x120
Md bingo stockholm
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub