Kallelse till årsmöte i Hässelby SK FF för samtliga medlemmar

Publicerad 2021-02-11 15:28
 m
Klubbhuset Hässelby IP, måndag 29 mars kl 19.00

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på hemsidan från 22 mars.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda* senast fyra veckor före årsmötet.
Alla medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på mötet. De medlemmar som fyller minst 15 år under mötesåret har också rösträtt på mötet.

Välkommen
Styrelsen i Hässelby SK FF
*kansli@hskfotboll.se
Mötet kommer hållas digitalt om restriktioner fortfarande finns.

Md a spon
Md stadium
Md ba741e1a 6ee6 45dd a24a b2ebf111fe90
Md handelsbanken h
Md logo tre tandl kare prakttj  st ende pms 01
Md frandis
Md edelunda
Md svea 250x120
Md bingo stockholm
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub