#viärhässelby - HSK's sociala fond har lanserats!

Publicerad 2019-05-22 00:04
Logga vi rh sselby
Det är med stor glädje och stolthet vi kan presentera lansering av en social fond i HSK Fotboll - #viärhässelby. I ett led i vårt sociala arbete som ligger helt i linje med vår vision. "Hässelby SK FF är en lokalt förankrad idrottsklubb som ständigt strävar efter att ta ett stort, socialt ansvar samt förena detta med tydliga, sportsliga mål. För oss är det självklart att alla som vill spela fotboll ska få göra det i Hässelby SK och därför är vår vision lika enkel som självklar: ”Så många som möjligt – så länge som möjligt”
  • Hässelby SK's sociala fond behövs för att möjliggöra så att alla barn och ungdomar i Hässelby, som vill spela fotboll, ska få göra det!
  • Att barn och ungdomar, även om föräldrarna har knappa ekonomiska resurser inte ska hindras från att delta i den gemenskap som fotbollen erbjuder vill vi ska vara en självklarhet.
  • Det handlar om att med en social fond ekonomiskt kunna stötta enskilda spelare.


För att fonden ska fortleva så behöver vi också ekonomiska bidrag, dvs de intäkter som inkommer är också de bidrag som vi har möjlighet att fördela ut till de medlemmar som har störst behov.

Fotboll är den absolut vanligast idrottsaktiviteten för barn och ungdomar i både mellanstadiet och högstadiet, för både tjejer och killar. Att spela fotboll i en förening innebär inte bara att få vara fysiskt aktivt utan också möjlighet att träffa andra, både barn och vuxna och då känna gemenskap och få vara del av ett sammanhang. Vi vet att den fysiska och sociala miljön som barn växer upp i är central för barn och ungdomars hälsa både i nuet och för framtiden där föräldrar är av central betydelse. Tyvärr beskrivs allt oftare att föräldrars ekonomiska situation får direkta konsekvenser på barns fritid och det finns tydliga generella samband mellan socioekonomisk status och deltagande i idrottsrörelsen.

Hässelby SK har en central och viktig roll i lokalsamhället i Hässelby. Klubbhuset och fotbollsplan är en fysisk mötesplats för personer som bor i olika delar av stadsdelsområdet, med olika förutsättningar, bakgrund, ålder och kön. Stockholms stad beskriver i sin rapport "Skillnadernas Stockholm" vikten av att ha naturliga mötesplatser för människor att mötas, för att främja integration och samhörighet. Samtidigt ser man att stadsdelar blir allt mer homogena och att dessa naturliga mötesplatser ofta saknas. Fotbollen, liksom andra idrotter, har här en unik möjlighet att samla människor som delar ett gemensamt intresse och att detta dessutom till största del görs ideellt bidrar till känsla av tillit till det egna området och människor i området.

Gå direkt till betalningformuläret och lämna ditt bidrag

eller

Läs mer om den social fonden med information innan ni bidrar.

Hässelby SK's sociala fond

Därför behövs fotbollsverksamhet i Hässelby


Md a spon
Md stadium
Md ba741e1a 6ee6 45dd a24a b2ebf111fe90
Md handelsbanken h
Md logo tre tandl kare prakttj  st ende pms 01
Md frandis
Md edelunda
Md svea 250x120
Md bingo stockholm
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub